facebook

 
Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 645/2003

O NAS   OFERTA   CENNIK   KONTAKT            
 

Jako, że nie sprzedajemy wyrobu gotowego, jednakowego dla wszystkich, a każda usługa jest „szyta na miarę” naszego Klienta, nie posiadamy jednej, stałej ceny za nasze usługi.

Odpłatność za usługi wykonywane przez naszą firmę uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od:
• formy prawnej firmy – jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• rodzaju prowadzonej działalności – handlowa, produkcyjna, usługowa, mieszana,
• rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej – księgi handlowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa,
• formy i rodzaju płaconych podatków – podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowy, zryczałtowany, podatek VAT, składki ZUS, podatki lokalne,
• liczby zatrudnionych pracowników – prowadzenie spraw kadrowych, ewidencja i rozliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
• ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.

Jeżeli za punkt odniesienia przyjmiemy tylko liczbę dokumentów księgowych, jakie są opracowywane w danym miesiącu oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej (ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe), wówczas otrzymamy orientacyjne ceny netto:

Dla ewidencji w formie ryczałtu:
do 10 dokumentów od 100 zł
do 30 dokumentów 125-250 zł
do 50 dokumentów 250-450 zł
powyżej 100 dokumentów cena jest uzgadniana indywidualnie.

Dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
do 10 dokumentów od 115 zł
do 30 dokumentów 140-250 zł
do 50 dokumentów 250-450 zł
powyżej 100 dokumentów cena jest uzgadniana indywidualnie.

Dla ksiąg handlowych:
do 50 dokumentów od 400 zł
do 100 dokumentów od 800 zł
powyżej 100 dokumentów cena jest uzgadniana indywidualnie.

Karta podatkowa – od 50 zł

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Dokładne określenie wynagrodzenia następuje po spotkaniu z Klientem i zapoznaniu się ze specyfiką firmy. Ceny podlegają negocjacji.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, służy jedynie do przybliżenia szacunkowych kosztów współpracy.

   
Strony www tanio Amkomp Tczew